phone-0
Hỗ trợ Khách lẻ: 0962.789.524
phone-0
Hỗ trợ Đại lý: 0792.511.524

VinWonders Hòn Tằm

Vui chơi đảo Hòn Tằm (khu B)

Người lớn
Cao từ 140cm

290.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

200.000 

Người cao tuổi
60 tuổi trở lên

200.000 

Combo Vui chơi đảo Hòn Tằm + F&B (Khu B)

Người lớn
Cao từ 140cm

600.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

420.000 

Người cao tuổi
60 tuổi trở lên

420.000 

Tắm bùn (Khu A)

Người lớn
Cao từ 140cm

350.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

240.000 

Người cao tuổi
60 tuổi trở lên

240.000 

Combo Tắm Bùn + F&B (Khu A)

Người lớn
Cao từ 140cm

650.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

450.000 

Người cao tuổi
60 tuổi trở lên

450.000 

Combo Vui chơi đảo Hòn Tằm + Tám bùn (Toàn Đảo)

Người lớn
Cao từ 140cm

560.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

390.000 

Người cao tuổi
60 tuổi trở lên

390.000 

Combo Vui chơi đảo Hòn Tằm + Tắm bùn + F&B (Toàn Đảo)

Người lớn
Cao từ 140cm

850.000 

Trẻ em
Cao từ 100 - 139cm

590.000 

Người cao tuổi
60 tuổi trở lên

590.000 

Cano Hòn Tằm

Khách

140.000 

QUY ĐỊNH VỀ CHIỀU CAO & NGƯỜI CAO TUỔI
- Em bé: Dưới 100cm miễn phí
- Vé trẻ em: Từ 100cm - Dưới 140cm
- Vé người lớn: Từ 140cm trở lên
- Vé người cao tuổi: Từ 60 tuổi trở lên ( dựa trên CCCD, CMND, Hộ Chiếu, ...)

THÔNG TIN GIỎ HÀNG

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Trước khi tiến hành thanh toán, bạn phải thêm một số sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều sản phẩm thú vị trên trang "Cửa hàng" của chúng tôi.

Quay trở lại cửa hàng